Pogoji poslovanja in Politika zasebnosti

UVODNE DOLO─îBE

Predmetni splošni pogoji dolo─Źajo pravice in obveznosti obiskovalcev ter uporabnikov spletne strani www.marjazapusek.net ter pravice in obveznosti naro─Źnikov storitev, ki jih ponuja spletna stran www.marjazapusek.net oziroma PRO VITALIS, Poslovne storitve in druge storitvene dejavnosti, d.o.o. (v nadaljevanju: ponudnik)

 

Oseba, ki obiš─Źe spletno stran www.marjazapusek.net ali jo uporablja na na─Źin, da se prijavi na katerega koli izmed dostopnih programov, naro─Źi storitev ali na drug na─Źin sporo─Źi svoje osebne podatke, se izrecno strinja s predmetnimi splošnimi pogoji. Prav tako poda oseba izrecno privolitev k veljavnosti teh splošnih pogojev, ─Źe sklene s ponudnikom kakršnokoli pogodbo ali na drug na─Źin izrazi strinjanje s temi splošnimi pogoji.

Za vprašanja, ki s temi splošnimi pogoji niso podrobneje urejena, se uporabi veljavna zakonodaja oziroma predpisi.

V primeru, da katere dolo─Źbe teh splošnih pogojev nasprotujejo veljavni zakonodaji oziroma predpisom, to ne vpliva na veljavnost splošnih pogojev, temve─Ź se namesto takšnih dolo─Źb uporabijo zakonske dolo─Źbe oziroma dolo─Źbe veljavnih predpisov. Druge dolo─Źbe splošnih pogojev v tem primeru veljajo še naprej.

Predmetni splošni pogoji so vedno na voljo na spletni strani www.marjazapusek.net z namenom, da se lahko obiskovalec, uporabnik ali naro─Źnik z njimi kadarkoli seznani.

UPORABA POJMOV

Obiskovalec je vsaka oseba, ki obiš─Źe spletno stran www.marjazapusek.net, vendar ne naro─Źi storitev ali se prijavi na katerega koli izmed dostopnih programov.

Uporabnik je vsaka oseba, ki uporablja spletno stran www.marjazapusek.net na na─Źin, da se prijavi na katerega koli izmed dostopnih programov, naro─Źi storitev ali na drug na─Źin z izpolnitvijo spletnega obrazca sporo─Źi svoje osebne podatke.

Naro─Źnik je oseba, ki naro─Źi katero koli izmed storitev, ki jih ponuja spletna stran www.marjazapusek.net oziroma PRO VITALIS d.o.o.

Upravljavec osebnih podatkov oz. upravljavec spletne strani ter ponudnik je PRO VITALIS d.o.o., Cesta na grad 10, 3000 Celje (ki ga zastopa direktorica Marja Zapušek).

PONUDBA OZIROMA OPRAVLJANJE STORITEV

Pro Vitalis d.o.o. oziroma z njene strani pooblaš─Źene osebe nudijo storitve izvajanja in organizaciji dogodkov, izobrazevanja, svetovanja in druge podobne storitve po naprej predvidenih programih ali individualno.

Uporabnik spletne strani oziroma naro─Źnik storitev s sprejemom teh splošnih pogojev izjavlja, da je seznanjen z naravo storitev, ki jih ponuja spletna stran www.marjazapusek.net oziroma ponudnik.

V primeru, da se posameznik odlo─Źi sodelovati v predvidenem programu in naro─Źi storitev, se strinja, da so mu na voljo samo storitve, ki so predvidene v okviru tega programa. Ponudnik ima do trenutka izvedbe programa pravico do spremembe le-tega, o ─Źemer bo naro─Źnika obvestil do za─Źetka izvajanja programa.

Z naro─Źilom storitev se uporabnik oziroma naro─Źnik zave┼że, da bo pokazal ustrezno mero profesionalnosti ter spoštovanja do ponudnika oziroma z njegove strani pooblaš─Źene osebe oziroma do ostalih uporabnikov oziroma naro─Źnikov. V primeru, da uporabnik oziroma naro─Źnik tega ne bo storil, je ponudniku oziroma morebitnim drugim uporabnikom oziroma naro─Źnikom odgovoren za vso povzro─Źeno škodo.

NARO─îILO STORITEV 

Vsaka fizi─Źna oseba ali podjetje, ki ┼żeli naro─Źiti storitev, ki je dostopen na spletni strani www.marjazapusek.net oziroma, ki jo ponuja ponudnik, lahko to stori na ve─Ź na─Źinov, in sicer z izpolnitvijo obrazca na spletni strani www.marjazapusek.net ali z oddajo naro─Źila preko elektronskega naslova, telefona ali po pošti.

Naro─Źilo je veljavno, ─Źe vsebuje vsaj naslednje (osebne) podatke:

 • storitev, ki se naro─Źa,
 • ime in priimek naro─Źnika/naziv podjetja
 • ter kontaktne podatke – telefonska številka ali elektronski naslov.

Naro─Źnik, ki odda naro─Źilo za opravo storitev, z oddajo obrazca na spletni strani oziroma z oddajo naro─Źila na na─Źin, opisan v prejšnji to─Źki, poda izrecno soglasje k sprejemu teh splošnih pogojev.

V trenutku, ko je bila storitev ┼że naro─Źena ter/ali pla─Źana, lahko naro─Źnik odstopi le v primeru, da ponudnik storitve še ni pri─Źel izvajati, vendar najkasneje 7 dni pred pri─Źetkom izvajanja storitev. Za datum za─Źetka izvajanja storitve se šteje dan, ko ponudnik prejel-a uvodno naro─Źilo. V primeru, da se je storitev, tudi ┼że pri─Źela izvajati, naro─Źnik ne more ve─Ź odstopiti od naro─Źila in ni upravi─Źen do povra─Źila morebitnih pla─Źanih sredstev, oziroma pla─Źa 30% od dogovorjene cene projekta.

V primeru, da je bila storitev naro─Źena ter morebiti pla─Źana, vendar obstajajo razlogi na strani ponudnika, zaradi katerih storitve oziroma programa ne bo mogo─Źe izvesti, se naro─Źnik s sprejemom predmetnih splošnih pogojev strinja, da se mu ┼że vpla─Źana denarna sredstva vrnejo na transakcijski ra─Źun, s katerega je bilo opravljeno nakazilo, in sicer najkasneje v roku 14 (štirinajstih) delovnih dni po obvestilu naro─Źniku, da storitve ne bo mogo─Źe opraviti. V primeru, da nakazilo ni bilo opravljeno s transakcijskega ra─Źuna, je dol┼żan naro─Źnik nemudoma sporo─Źiti številko transakcijskega ra─Źuna, na katerega se lahko izvede vra─Źilo sredstev, naro─Źnik pa je v takšnem primeru dol┼żan vra─Źilo sredstev izvesti najkasneje v roku 14 (štirinajstih) delovnih dni po prejemu obvestila o številki transakcijskega ra─Źuna naro─Źnika.

Glede na naravo storitev, ki jih ponuja ponudnik, se naro─Źnik storitev izrecno strinja, da od ponudnika ne bo zahteval povra─Źila škode v primeru neizvedbe naro─Źenih storitev.

CENE IN NA─îIN PLA─îILA

Cene storitev, ki so objavljene na spletni strani www.marjazapusek.net oziroma storitve, ki jih ponuja ponudnik, so v evrih ter vklju─Źujejo DDV.

Ponudnik si pridr┼żuje pravico kadarkoli spremeniti cene. V primeru, da se po tem, ko je bila storitev ┼że naro─Źena, spremeni cena te storitve, velja za naro─Źnika cena, objavljena v trenutku oddaje naro─Źila.

Naro─Źnik lahko naro─Źene storitve pla─Źa po predra─Źunu, z nakazilom na ra─Źun podjetja PRO VITALIS, Poslovne storitve in druge storitvene dejavnosti, d.o.o. ter v nekaterih primerih preko pla─Źilnega sistema PayPal.

Z namenom zaš─Źite pred zlorabami pla─Źilnih in kreditnih kartic si upravljavec pridr┼żi pravico obvestiti pristojne organe o morebitnih zlorabah oziroma sumljivih ter neobi─Źajnih rabah kreditnih ali pla─Źilnih kartic, ki bodo kot pla─Źilno sredstvo uporabljene v procesu pla─Źila za naro─Źilo. V kolikor naro─Źnik ne vnese zahtevanih podatkov v trenutku opravljanja pla─Źila s kreditno ali pla─Źilno kartico, je lahko to ovira za izvedbo naro─Źila, za katero upravljavec spletne strani ne odgovarja.

OMEJITEV ODGOVORNOSTI

Upravljavec spletne strani www.marjazapusek.net se bo ves ─Źas trudil obiskovalcem omogo─Źiti nemoten dostop do spletne strani, vendar ne odgovarja za škodo, ki bi lahko nastala zaradi nemo┼żnosti uporabe te spletne strani, ─Źe je do tega prišlo zaradi okoliš─Źin, ki ne izhajajo iz njegove sfere.

Upravljavec spletne strani prav tako ne odgovarja škodo, ki je posledica uporabe internetne mre┼że, kot so na primer prekinitev storitev s strani ponudnika internetnih storitev, zunanji vdor ali ra─Źunalniški virusi.

Upravljavec osebnih podatkov ne prevzema nobene odgovornosti za morebitne napake, ki so posledica posredovanja napa─Źnih podatkov ob naro─Źilu storitev.

Ponudnik ne odgovarja za škodo, ki bi lahko uporabniku ali naro─Źniku nastala ob naro─Źilu ali izvedbi storitev, ki jih ponuja podjetje Pro Vitalis d.o.o., oziroma ki jih slednje promovira. Vsak uporabnik ali naro─Źnik s sprejemom teh splošnih pogojev na katerega izmed predvidenih na─Źinov, kot so opredeljeni v teh splošnih pogojih, izrecno sprejema odgovornost za vse morebitne posledice v okviru opravljenih storitev.

V primeru, da podjetje Pro Vitalis d.o.o oziroma z njene strani pooblaš─Źena oseba promovira storitev drugega ponudnika, veljajo za morebitnega naro─Źnika oziroma uporabnika splošni pogoji, ki jih objavi tisti ponudnik. V tem primeru se glede morebitne škode ter odgovornosti uporabljajo dolo─Źbe splošnih pogojev oziroma pravil programa drugega ponudnika, podjetje Pro Vitalis d.o.o pa za morebitno škodo, ki bi naro─Źniku oziroma ponudniku nastala iz programa ali opravljene storitve, ne odgovarja.

Ponudnik prav tako ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi nastala uporabniku ali naro─Źniku zato, ker v okviru programa oziroma storitve ni sledil danim navodilom ali ker je pridobljena sredstva, znanja ali materiale uporabljal na nedovoljen oziroma nepredviden na─Źin.

Podjetje Pro Vitalis d.o.o ali z njene strani pooblaš─Źena oseba kot ponudnik ali kot promotor ne odgovarja za uspeh ponudnika oziroma naro─Źnika storitev oziroma programa, prav tako ne daje nikakršnega zagotovila, da bo uporabniku oziroma naro─Źniku vsebina storitve oziroma programa ustrezala. Uporabnik oziroma naro─Źnik se s sprejemom teh splošnih pogojev strinja, da je v celoti odgovoren za svoj uspeh v okviru storitev, ki jih je naro─Źil.

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Upravljavec osebnih podatkov ter upravljavec spletne strani www.marjazapusek.net je podjetje PRO VITALIS, Poslovne storitve in druge storitvene dejavnosti, d.o.o., Cesta na grad 10, 3000 Celje, Slovenija.

Upravljavec spletne strani www.marjazapusek.net se zave┼że hkrati kot upravljavec osebnih podatkov varovati, hraniti in obdelovati osebne podatke obiskovalca spletne strani ter morebitnega uporabnika ali naro─Źnika skladno s predpisi s podro─Źja varstva osebnih podatkov. Hkrati se zave┼że uporabiti vse ustrezne organizacijske, tehni─Źne in druge postopke in ukrepe, da se prepre─Źi nepooblaš─Źeno uni─Źenje podatkov, njihova sprememba ali izguba ter nepooblaš─Źena obdelava. Podatkov, ki jih bo pridobil, nikoli ne bo prodajal naprej tretjim osebam.

Obiskovalec spletne strani, ki postane uporabnik ali naro─Źnik, s posredovanjem svojih osebnih podatkov oziroma z oddajo naro─Źila ter s sprejemom predmetnih splošnih pogojev podaja izrecno soglasje ter skladno z dolo─Źili ZVOP-1 tudi osebno privolitev, da sme upravljavec obdelovati osebne podatke, ki jih je le-ta posredoval.

Upravljavec osebnih podatkov lahko zbira naslednje podatke:

 • identifikacijske informacije, ki lahko vklju─Źujejo ime, priimek, rojstne podatke, spol, nadimek;
 • kontaktne podatke, ki lahko vklju─Źujejo naro─Źnikov pla─Źilni in poštni naslov, e-mail, telefonsko številko, Skype kontakt;
 • finan─Źne podatke, ki lahko vklju─Źujejo naro─Źnikov TRR in podatke o kreditni kartici;
 • pla─Źilne podatke, ki lahko vklju─Źujejo informacije o izvedenih pla─Źilih in morebitnih odprtih obveznostih naro─Źnika;
 • tehni─Źne podatke, ki lahko vklju─Źujejo naro─Źnikove prijavne podatke, vrsto naprave s katero se je prijavil, brskalnik, ki ga uporablja, njegovo lokacijo in ─Źasovni pas, operacijski sistem in ostale tehni─Źne podatke, ki so na naro─Źnikovem ra─Źunalniku ob prijavi na ponudnikovo spletno stran;
 • uporabniške podatke, ki ka┼żejo, kako naro─Źnik uporablja ponudnikovo spletno stran in storitve;
 • marketinške in komunikacijske podatke, ki lahko vklju─Źujejo podatke o tem, kakšna obvestila ponudnika naro─Źnik preferira, poleg tega pa tudi komunikacijo, ki jo preko e-maila in Skypa izmenjata naro─Źnik in ponudnik. Ponudnik lahko zbira tudi izjave naro─Źnika o izkušnjah s ponudnikovimi izdelki, storitvami ali programi, za marketinške namene pa jih lahko uporabi le ob izrecnem (v pisni obliki preko e-maila ali klasi─Źne pošte) soglasju naro─Źnika:
 • operacijske podatke, ki lahko vklju─Źujejo informacije, ki jih ponudnik od naro─Źnika potrebuje za uspešno izvajanje svojih programov in strokovno prilagoditev naro─Źnikovim potrebam. Ti podatki so širokega spektra in navadno vsebinske narave, naro─Źnik pa jih vedno zaupa na podlagi vnaprej dolo─Źene potrebe in jasnega soglasja. Upravljavec ne zbira podatkov, ki so ob─Źutljive narave (informacij o naro─Źnikovi rasi, verski prepri─Źanosti, spolnem ┼żivljenju, politi─Źni usmeritvi, spolni usmeritvi, ob─Źutljivih zdravstvenih te┼żavah).

Upravljavec osebnih podatkov lahko pridobiva podatke na naslednje podatke:

 • na podlagi komunikacije z naro─Źnikom bodisi preko e-maila, Skypa ali drugih komunikacijskih kanalov;
 • preko opt-in spletnih strani, na katerih naro─Źnik prostovoljno deli svoje kontaktne informacije;
 • s pomo─Źjo piškotkov na ponudnikovi spletni strani;
 • s pomo─Źjo analiti─Źnih aplikacij (Getresponse, Google Analytics, MonkeySurvey, Ari Stream Quiz  …);
 • preko socialnih medijev: Facebook, Twitter, Linkedin, Instagram.

Upravljavec osebnih podatkov lahko podatke zbira za naslednje namene:

Upravljavec osebnih podatkov uporablja zbrane podatke le za namene, ki so zakonsko dovoljeni. Najbolj pogoste oblike uporabe so:

 • za nemoteno komunikacijo z naro─Źnikom;
 • za izpeljavo pla─Źil med naro─Źnikom in ponudnikom;
 • za enostavne analize s katerimi ponudnik svoje izdelke in storitve la┼żje prilagaja potrebam naro─Źnikov in zanje tudi pripravlja marketinške vsebine;
 • za enostavne analize, s katerimi lahko ponudnik razvija svojim uporabnikom prilagojene programe in tako širi svojo ponudbo;
 • za u─Źinkovito izvedbo svetovalnih storitev in vodenje naro─Źnika do njegovih ┼żelenih rezultatov;
 • ob jasni predhodni privolitvi naro─Źnika vsebine neob─Źutljive narave za marketinške namene.

Podatki bodo hranjeni le toliko ─Źasa, dokler bodo še potrebni za namene za katere se zbirajo, vklju─Źno z namenom, da se zagotovijo zakonski, ra─Źunovodski in poro─Źevalski pogoji.

Skladno s 30. ─Źlenom ZVOP-1 lahko uporabnik ali naro─Źnik kadarkoli zahteva vpogled v katalog zbirko svojih osebnih podatkov, ki jih obdeluje upravljavec osebnih podatkov. Pri tem lahko ponudnik zahteva, da se naro─Źnik identificira z veljavnim dokumentom, saj je to potrebno za vzdr┼żevanje varnega rokovanja s podatki. Naro─Źniku mora na njegovo zahtevo tudi potrditi, ali se podatki v zvezi z njim obdelujejo ali ne, mu omogo─Źiti vpogled v osebne podatke, ki so vsebovani v zbirki osebnih podatkov in se nanašajo nanj, ter njihovo prepisovanje in kopiranje.

Prav tako mora upravljavec osebnih podatkov na zahtevo registriranega uporabnika slednjemu posredovati izpis osebnih podatkov, ki so vsebovani v zbirki osebnih podatkov in se nanašajo nanj, mu posredovati seznam uporabnikov, katerim so bili posredovani osebni podatki, kdaj, na kakšni podali in za kakšen namen, dati mu mora informacijo o virih, na katerih temeljijo zapisi, ki jih o posamezniku vsebuje zbirka osebnih podatkov, in o metodi obdelave, dati mu mora tudi informacije o namenu obdelave in vrsti osebnih podatkov, ki se obdelujejo, ter vsa potrebna pojasnila v zvezi s tem, ter registriranemu uporabniku pojasniti tehni─Źne postopke odlo─Źanja v primeru izvajanja avtomatiziranega odlo─Źanja z obdelavo osebnih podatkov posameznika.

Uporabnik ali naro─Źnik lahko kadarkoli zavrne uporabo in obdelavo ter hrambo svojih podatkov, zbranih neposredno ob posredovanju osebnih podatkov ali naro─Źilu ali kasneje v postopku spreminjanja le-teh. Takšno zahtevo lahko registrirani uporabnik odda pisno preko pošte ali preko elektronske pošte. Upravljavec osebnih podatkov se zave┼że, da bo glede na zahtevo uporabnika ali naro─Źnika nemudoma, najkasneje pa v rok 15 (petnajst) dni od prejema zahteve, prepre─Źil uporabo osebnih podatkov registriranega uporabnika. O tem bo v roku 5 (pet) dneh na isti na─Źin, kot je prejel zahtevo, obvestil uporabnika ali naro─Źnika, ki je to zahteval.

Ponudnik oz. upravljavec osebnih podatkov lahko zbrane podatke uporablja za marketinško komunikacijo, ─Źe je naro─Źnik sam izrazil ┼żeljo po tem in dal ob tem svoje soglasje bodisi v pisni obliki ali z vpisom preko opt-in strani. V primeru, da je neposredno ob registraciji ozna─Źil, da dolo─Źenih obvestil ne ┼żeli prejemati, se upravljavec osebnih podatkov zave┼że, da mu takšnih obvestil ne bo pošiljal. Uporabnik ali naro─Źnik, ki ne ┼żeli, da mu upravljavec spletne strani www.marjazapusek.net pošilja obvestila ali ponudbe, ima mo┼żnost podaje odjave. Odjava se poda s klikom na povezavo, ki je dostopna v prejetem elektronskem sporo─Źilu s strani upravljavca osebnih podatkov. Odjava se opravi nemudoma, v primeru tehni─Źnih te┼żav pa najkasneje v roku 15 dni od prejema zahteve za odjavo.

PIŠKOTKI

Spletna stran www.marjazapusek.net uporablja piškotke za la┼żjo povezavo obiskovalca oziroma uporabnika in personalizacijo morebitnih naro─Źenih storitev. Piškotek je manjša datoteka, ki ga spletno mesto, ki ga uporabnik oziroma obiskovalec spletne strani obiš─Źe, pošlje brskalniku in se shrani na ra─Źunalniku ob obisku spletne strani. Piškotki ne dovoljujejo branja podatkov, ki jih ima obiskovalec oziroma uporabnik shranjene na svojem trdem disku, temve─Ź ti ostanejo zaupni.

Obiskovalec spletne strani lahko nastavitve na svojem ra─Źunalniku prilagodi, tako da piškotke izklju─Źi ali jih pogojno uporablja, lahko pa jih tudi izbriše, kar lahko povzro─Źi, da ne bo mogel uporabljati vseh funkcij spletnega mesta. ─îe obiskoval─Źev spletni brskalnik ali obiskovalec piškotek zavrne, je lahko dostop do storitev na spletni strani www.marjazapusek.net omejen ali onemogo─Źen.

Ko obiskovalec, ki ┼żeli postati uporabnik oziroma naro─Źnik, naro─Źi program, dostopen na navedeni spletni strani, naro─Źi storitev ali pošlje svoje osebne podatke, poda tudi izrecno in osebno soglasje za namestitev piškotkov ter izrecno privolitev, da se lahko uporabljajo in obdelujejo tudi drugi podatki, vklju─Źno z mo┼żnostjo obdelovanja in povezovanja podatkov, razvidnih iz piškotkov, z uporabnikovimi osebnimi podatki, ki jih je posredoval za namene neposrednega tr┼żenja.

AVTORSKE PRAVICE IN PRAVICE INTELEKTUALNE LASTNINE

Vsa besedila, slike, ilustracije, fotografije, glasba, posnetki in podobno, ki so objavljene na spletni strani www.marjazapusek.net ali v okviru programa/storitve, so avtorsko delo ter u┼żivajo zaš─Źito skladno z dolo─Źili zakonodaje s podro─Źja avtorskega prava ter prava intelektualne lastnine. Obiskovalec spletne strani ima pravico uporabljati vsebino spletne strani izklju─Źno za svojo osebno, nekomercialno rabo. Kakršna koli druga─Źna uporaba vsebine spletne strani (kot je npr. kopiranje, reproduciranje, distribuiranje in podobno) v komercialne namene je izrecno prepovedana skladno z zakonodajo s podro─Źja avtorskega prava ter prava intelektualne lastnine.

Prepovedana je kakršna koli neupravi─Źena ter nedovoljena uporaba hiperpovezave spletne strani www.marjazapusek.net, razen z izrecnim dovoljenjem podjetja Pro Vitalis d.o.o.

Vsaka storitev oziroma program, ki je objavljen na spletni strani www.marjazapusek.net oziroma ki ga ponuja podjetje Pro Vitalis d.o.o., je avtorsko delo ponudnika oziroma druge pravne ali fizi─Źne osebe, za katero ponudnik promovira storitev ali program. Kakršna koli neupravi─Źena uporaba vsebine programov oziroma storitev (npr. kopiranje, reproduciranje, distribuiranje in podobno) oziroma prejetih predmetov, listin ter brošur v okviru programa v komercialne namene je prepovedana.

POMO─î STRANKAM in REŠEVANJE SPOROV

Obiskovalec, uporabnik ali naro─Źnik lahko vsa vprašanja, prito┼żbe ter druge pripombe pošlje na elektronski naslov [email protected] ali neposredno na naslov, PRO VITALIS d.o.o., Cesta na grad 10, 3000 Celje.

Upravljavec oziroma ponudnik se bo trudil prito┼żbe in morebitne spore reševati na miren na─Źin, v kolikor pa to ne bo mogo─Źe, pa je za obravnavanje sporov, ki izhajajo iz razmerja med obiskovalcem, uporabnikom ali naro─Źnikom na eni ter upravljavcem oziroma ponudnikom na drugo, pristojno po zakonu pristojno sodiš─Źe.